Osteopathie Horsten

man2

Tarieven en vergoeding

Tarieven osteopathie

Voor een osteopathisch consult hebt u geen verwijzing van een huisarts nodig. De behandelingen bij een geregistreerde osteopaat worden door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket van uw verzekering en valt niet onder het eigen risico. Klik op de volgende link voor meer informatie over de vergoedingen in 2018: vergoeding osteopathie

De meeste zorgverzekeraars rekenen een beperkte maximale vergoeding per dag, waardoor u alsnog een gedeelte van de behandeling zelf dient te betalen.

Voor de behandelingen osteopathie wordt uw eigen risico NIET aangesproken.

Onze osteopaten zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO/NVO). Deze registratie kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk en wordt ook door zorgverzekeraars als zodanig erkend. 

 

Tarieven 2018

* De kosten voor een consult osteopathie bedragen in 2018  € 88,- (ca. 45-60 minuten).

* In specifieke situaties volstaat een behandeling van 30 minuten. De kosten hiervoor bedragen € 65,-

 

Betaling per pin of contant. Genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW

Afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht. Voor afmelding van afspraken op een maandag kunt u ook in het weekeinde het antwoordapparaat inspreken tot uiterlijk 24 uur vantevoren.

Vorderingen van rekeningen die niet tijdig worden voldaan worden overgedragen aan incassobureau Medicas B.V. De kosten hiervoor worden verhaald op degene die in gebreke is gebleven.

 

Osteopathie Tilburg